Системна терапія онкологічних пухлин

13 Вересня, 2022

Системна терапія онкологічних пухлин є важливою та дуже обширною складовою лікування раку. Медикаментозне лікування може бути самостійним методом лікування або призначатись у комплексі з хірургією та/або променевою терапією. З кожним роком з’являється все більше нових препаратів, модифікуються вже відомі схеми або оновлюються показання до них.

Системна терапія може бути наступною:

  • хіміотерапія (основна складова системної терапії) таргетна терапія (прицільний вплив на генетичні та біохімічні «мішені» пухлини)
  • імунотерапія («розмасковування» раку для власного імунітету людини)

Протипухлинна терапія може застосовуватись:

  • для закріплення успіху операції
  • для зменшення розмірів пухлини, щоб її можливо було видалити
  • при метастатичних формах хвороби для подовження життя та покращення його якості в період ремісії
Сучасні препарати супровідної терапії допомагають зменшити побічні ефекти хіміотерапії. Пацієнти отримують премедикацію згідно міжнародних стандартів. Клініка MedOffice Group надає можливість провести лікування усіма видами системної терапії в комфортабельних умовах, під наглядом висококваліфікованих спеціалістів, що проходили стажування у країнах Західної Європи та США.

Черченко
Катерина Дмитрівна

Клінічний онколог

Даний матеріал носить ознайомлюючий характер, не є лікарською рекомендацією та не заміняє консультацію профільного спеціаліста.

Підготовано на основі: NCCN Guidelines Version 3.2022 Non-Small Cell Lung Cancer; Why is EGFR key of lung cancer? (https://www.igenecast.com/face-to-cancer/view.do?blogNo=43); Non-small cell lung cancer: the era of targeted therapy. D'Cunha et al, 2012, Lung Cancer: Targets and Therapy; Targeting HER2 Alterations in Non–Small-Cell Lung Cancer: A Comprehensive Review. Zhao et al, 2022, ASCOPubs.