Киeв, ул. Юлии Здановской, 73ж +38 (067) 192 92 42 +38 (066) 192 92 42 contact@medofficegroup.com.ua

Власенко
Елена Анатольевна

Власенко
Елена Анатольевна

Врач сосудистый хирург

Записаться на прием

  Подробнее

  Науковий ступінь

  • Кандидат медичних наук. 14.01.03 «Хірургія» (медичні науки). Тема дисертації: "Ендопротезування аневризм інфраренального відділу аорти: критерії відбору пацієнтів, оцінка результатів".

  Освіта

  • З 1995 по 2001 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; медичний факультет (спеціальність «Лікувальна справа»). Отримана кваліфікація Лікар
  • 2001-2004 - Інтернатура за спеціальністю «Дитяча хірургія». Національна академія післядіпломної освіти імені П.Л. Шупіка. Отримана спеціалізація «лікар-хирург дитячий».
  • 2008 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Лапароскопічна хірургія та інші сучасні технології» Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
  • 2008 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Психічні порушення у дітей та дорослих, сучасна психофармакотерапія». Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
  • 2009 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Сучасні технології в інтервенційній кардіології». Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
  • 2009 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Нові технології в ендоваскулярній хірургії».
  • 2010 - Спеціалізація з судинної хірургії. Отримано спеціалізацію з судинної хірургії, 30.12.2020
  • 2010 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Ангіографія та рентгенендоваскулярна хірургія».
  • 2013 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Ангіографія та рентгенендоваскулярна хірургія».
  • 2014 - Майстер-клас «Prostate embolisation». CIRSE foundation. European School of interventional radiology.
  • 2015 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Ангіографія та рентгенендоваскулярна хірургія».
  • 2016 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Пластична хірургія кінцівок».
  • 2016 - Майстер-клас «Mastering Liquid Embolics». CIRSE foundation. European School of interventional radiology.
  • 2018 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Ангіографія та рентгенендоваскулярна хірургія».
  • 2019 - Курси підвищення кваліфікації ТУ «Ангіографія та рентгенендоваскулярна хірургія».
  • 2019 - Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України. Захист дисертації на тему «Ендопротезування аневризм інфраренального відділу аорти: критерії відбору пацієнтів, оцінка результатів.» (14.01.03 Хірургія 222 Медицина). Отримано звання доктор філософії (PhD)
  • 2020 - Підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використанні ядерної енергії». Київський національний уріверситет імені Тараса Шевченка. Інститут післядипломної освіти.
  • 2020 - Спеціалізація «Організація та управління охороною здоров'я». Українська військово-медична академія. Отримано спеціалізацію «Організація та управління охороною здоров'я», 27.11.2020

  Стаж загальний лікарський: 20 років

  • 2001-2004 інтернатура з дитячої хірургії
  • 2004-2009 р.р. лікар-хірург для надання ургентної допомоги КДКЛ №1.
  • 2009-2020 р.р. лікар-хірург відділу ендоваскулярної хірургії ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. Шалімова».
  • З 06.2020 року керівник Angiology Expert Center ТОВ Клініка VERUM EXPERT.
  • З 02.2021 року помічник кафедри Внутрішньої медицини «ННЦ біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка.
  • З 06.2022 лікар-рентгенолог відділення кардіорентгенваскулярної хірургії Національного військово-медичного клінічного центр у«Головний військовий клінічний госпіталь»

  Досвід роботи

  • 03.2020 – 04.01.2022 – сестра медична КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія»», відділення реанімації та інтенсивної терапії.
  • 01.2022 – 23.10.2023 – сестра медична Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку», поліклінічне відділення.
  • З 27.11.2023 – сестра медична маніпуляційна в Медичному центрі «MedOffice Group».

  Професійні навички та знання

  • Володію сучасними методами обстеження, діагностики та ендоваскулярного лікування захворювань серцево-судинної системи, внутрішніх органів,  статистичними методами обробки даних.

  Області професійних інтересів

  • Патологія серцево-судинної системи, онкологія, гінекологія, урологія, променева діагностика, сучасні методи дослідження. Судинна та ендоваскулярна хірургія. Дитяча хірургія.

  Публікації

  • Chernukha L, Vlasenko O, Rodionova I, Markovets I, Vlasenko D, Vahis Y. Uterine leiomyomas and problems of deep vein thrombosis of the lower limbs. View of a vascular specialist Acta Phlebologica. 20 Vol. 23. №3. Р. 107–114.
  • Tatarchuk T, Kosey N, Vlasenko O, Plaksieva K. Multidisciplinary approach to uterbne artery embolization: initial success and short-term results. European Gynecology & Obstetrics. Book of abstracts of 14 Congress of the European Society of Gynecology, Venice, 10-13 November 2021.
  • Vlasenko, S.Furkalo, I.Khasyanova. Predicting changes in an aneurysm sac after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. Zeitschrift für Gefäßmedizin. 2020. № 1. р. 8 – 13.
  • Фуркало С.Н., Кондратюк В.А., Власенко Е.А., Хасянова И.В., Хохлов А.В., Гиндич П.А., Мазанович И.А., Пустынцев А.А. Непосредственные результаты эндопротезирования брюшного отдела аорты у больных с неблагоприятной шейкой аневризмы. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. - № 4. – с. 34 – 43.
  • Власенко О.А., Хасянова І.В., Фуркало С.М., Гриненко О.В., Жиленко А.І. Двохетапне лікування артеріопортальної фістули. Клінічна хірургія. 2020. №3-4. С. 97–101.
  • Чернуха Л. М., Каширова О. В., Влайков Г. Г., Власенко О. А., Кондратюк В. А., Гуч А. О., Гомоляко І. В. Артеріовенозні форми вроджених судинних мальформацій кінцівок: аспекти патогенезу. Серце і судини. 2019. № 1. С. 40-48.
  • Чернуха Л. М., Каширова О. В., Влайков Г. Г., Власенко О. А., Гомоляко І. В. Артеріовенозні форми вроджених судинних мальформацій кінцівок: патогенетичне обґрунтування сучасних лікувальних підходів. Сучасні медичні технології. 2019. №1 (40). С. 52–59.
  • Chernukha L., Kashirova O., Vlaykov G., Guch A., Vlasenko O., Kondratyuk The main aspects of diagnostics and treatment of diffuse arteriovenous forms of congenital malformations of extremities with the presence of microfistulas. Acta Phlebologica. 2018. Vol. 19. №2. Р. 49–55.
  • Власенко О. А. Оцінка ризику розвитку ендопротікань крові в аневризматичний мішок після ендоваскулярного ендопротезування інфраренального відділу аорти. Морфологія. 2018. Т. 12. №4. С. 12–23.
  • Власенко О. А., Фуркало С. М, Хасянова І. В., Кондратюк В. А. Відновлення цілісності загальної стегнової артерії після ендоваскулярних втручань. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. 2018. №4. С. 81–88.
  • Власенко О. А. Аналіз безпосередніх результатів ендоваскулярного ендопротезування інфраренального відділу аорти та лікування периопераційних ускладнень. Клінічна хірургія. 2018. №12. С. 35–41.
  • Chernukha L., Kashirova O., Vlaaykov G., Guch A., Vlasenko O., Kondratyuk The main aspects of diagnostics and treatment of diffuse arteriovenous forms of congenital malformations of extremities with the presence of microfistulas. Acta Phlebologica. 2018. Vol. 19. №2. Р. 49–55.
  • Furkalo, V. Smorzhevskiy, I. Khasyanova, E.Vlasenko. 10 year experience of endovascular repair of abdominal aneurisms. Abstracts the East Meets West Congress 2017, Romania 19-22 July. P.28
  • Furkalo, I. Khasyanova, E.Vlasenko, V.Smorzevskiy Invasive pressure indicators in the aneurismal sac during EVAR correlate with acute result and impact the sac size dynamic in the long-term follow-up after EVAR.CX Abstract Book 2017.
  • Чернуха Л.М., Гуч А.А., Кондратюк В.А., Власенко Е.А., Боброва А.О. «Двухуровневая» варикозная болезнь: миф или реальность. // Клиническая флебология. Том 10-2017-№1.-с.205.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А. Эндоваскулярное лечение аневризм брюшного и грудного отделов // Клиническая флебология. Том 10-2017-№1.-с.204.
  • Фуркало С.Н., Власенко Е.А., Хасянова И.В., Гиндич П.А. Полностью перкутанное эндопротезирование инфраренального отдела аорты. // Клиническая флебология. Том 10-2017-№1.-с.203.
  • Никульников П.И., Фуркало С.Н., Ратушнюк А.В., Ликсунов А.В., Хасянова И.В., Власенко Е.А., Бабий О.Л., Гоменюк А.В., Бичер А.Г., Ратушнюк В.Т. Позднее открытое протезирование инфраренальной аорты у больного с аневризмой брюшного отдела аорты после эндоваскулярного протезирования. // Клиническая флебология. Том 10-2017-№1.-с.191-192.
  • Чернуха Л.М., Каширова Е.В., Гуч А.А., Власенко Е.А., Влайков Г.Г., Кондратюк В.А. Основные аспекты диагностики и лечения диффузных артериовенозных форм врожденных сосудистых мальформаций конечностей с наличием микрофистул. // Клиническая флебология. Том 10-2017-№1.-с.158-163.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А., Сморжевский В.И. Этапное эндоваскулярное лечение аневризмы брюшной и грудной части аорты у одного пациента. // Клиническая хирургия.- 2017.- №3. – с.59-60.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А., Гиндич П.А. Опыт полностью чрескожного эндопротезирования аневризм инфраренальной части аорты. // Клиническая хирургия.- 2017.- №1. – с.26-28.
  • Власенко О.А., Кондратюк В.А., Хасянова І.В., Фуркало С.М. Місце емболізаційних технологій в лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози. // Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології, анрології. Яремче. - 2016.- с. 49-57.
  • Furkalo S.N., Khasyanova I.V., Vlasenko E.A., Gindich P.A. Optical coherence tomography guided bioresorbable stents implantation in patients with coronary chronic total occlusion. В материалах Европейского конгресса кардиологов. Рим 2016, abstract P. 6219.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А., Гиндич П.А., Кондратюк В.А. Особенности имплантации биорезорбирующих коронарных стентов у больных с ишемической болезнью сердца. Возможности клинического применения оптической когерентной томографии для оптимизации результатов. // Серце і судини.- 2016.- № 2. – с.30-37.
  • Габріелян А.В., Власенко О.А., Якушев А.В., Доманський Т.М., Оніщенко В.Ф./Перебіг клінічних проявів ішемічної хвороби серця у пацієнтів після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові // Вісник серцево-судинної хірургії. Вип. 23. – К., 2015. с.28-31.
  • Хасянова И.В., Фуркало С.Н., Власенко Е.А. Результаты эндопротезирования брюшного отдела аорты у пациентов пожилого возраста. В материалах XXIII съезда хирургов Украины 2015, с.348-349.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А. Результаты применения биодеградирующих стентор у больных ИБС. В материалах XXIII съезда хирургов Украины 2015, с.347-348.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А. Эндопротезирование грудного отдела аорты. Показания и собственный опыт. В материалах XXIII съезда хирургов Украины 2015, с.346-347.
  • Гиндич П.А., Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А. Непосредственные результаты рентгенхирургического лечения при критической ишемии нижних конечностей. В материалах XXIII съезда хирургов Украины 2015, с.284-285.
  • Власенко Е.А., Хасянова И.В., Фуркало С.Н. Отдаленные результаты эндопротезирования брюшного отдела аорты. В материалах XXIII съезда хирургов Украины 2015, с.275-276.
  • Фуркало С.Н., Гомоляко И.В., Власенко Е.А. Биодеградирующие коронарные стенты in vivo: результаты эксперимента на животных. Украинский кардиологический журнал – 2015. – Приложение 1. – с.135-136.
  • Альтман И.В., Фуркало С.Н., Власенко Е.А. Первый опыт эндоваскулярного протезирования стеноза почечной вены, обусловленного синдромом аорто-мезентериальной компрессии. В материалах XXIII съезда хирургов Украины 2015, с.266-267.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А., Сморжевский В.И. Результаты эндопротезирования аорты у пациентов старших возрастных групп. // Клиническая хирургия.- 2014.- №1,2. – с.63-66.
  • Фуркало С.Н., Сморжевский В.И., Никульников П.И., Власенко Е.А., Хасянова И.В., Кондратюк В.А., Сухачев С.В. Отдаленные результаты эндопротезирования аневризмы инфраренальной части аорты. // Клиническая хирургия.- 2013.- №5. – с.35-41.
  • Furkalo S, Khasyanova I, Khohlov A, Vlasenko Pressure dynamics in aneurismatic sac as a marker of efficiency of endovascular repair in patients with abdominal aortic aneurism. Abstracts of EuroPCR&AsiaPCR/SingLive in collaboration with EuroIntervention 2013, p.185.
  • Фуркало С.Н., Гомоляко И.В., Сморжевский В.И., Власенко Е.А., Дубович Т.А. Структура стенки общей бедренной артерии при аневризмах брюшной аорты. // Украинский медицинский альманах. Том 16, №3 (дополнение), - 2013. – с.224.
  • Власенко Е.А., Фуркало С.Н. Семилетний опит эндопротезирования аневризм инфраренального отдела аорты. // Клиническая флебология. Том 6-2013-№1.-с.17-21.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А. Показания и опыт применения биодеградирующих стентов у больных ишемической болезнью сердца. // Украинский кардиологический журнал. Материалы  XIV Национального конгресса кардиологов Украины. – 2013. – Дополнение № 4. – с.187.
  • Нікульников П.І., Фуркало С.М., Ратушнюк А.В., Власенко О.А., Ліксунов А.В., Чебурахін М.В., Бабій О.Л. Можливості комбінованого рентгенендоваскулярного та хірургічного лікування хворих на хибну аневризму гілок дуги аорти. // Матеріали IV з’їзду судинних хірургів і ангіологів України. – Ужгород, 2012. – с.181-183.
  • Фуркало С.Н., Хасянова И.В., Власенко Е.А., Кондратюк В.А., Сморжевский В.И., Хохлов А.В., Мазур А.П. Непосредственные результаты эндопротезирования инфраренальных аневризм аорты в зависимости от размера аневризматического мешка. // Украинский кардиологический журнал – 2012. – № 4 (35). – с.77-82.
  • Данилов О.А., Власенко О.А., Смирнова С.А., Машуренко В.І., Пилипчук О.Р., Нех А.О. Больовий синдром у хворих церебральним паралічем після хірургічної корекції контрактур суглобів нижніх кінцівок. // Хірургія дитячого віку – 2009. - № 1 (22). – с.100-101.

  Патенти

  • ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 146586. МПК (2021.01) А 61М 25/00. КАТЕТЕР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ В НИРКОВІЙ ТА НИЖНІЙ ПОРОЖНИСТІЙ ВЕНАХ / Винахідник(и): Чернуха Лариса Михайлівна, (UA), Власенко Олена Анатоліївна (UA), Кондратюк Вадим Анатолійович (UA) Вагіс Юрій Григорович (UA); З№u2020 06568. Заявл.12.10.2020
  • ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 116691 МПК (2021.01) А 61N 5/067 (2006.01). СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ТАЗОВОГО ПОВНОКРІВ'Я. Винахідник Чернуха Лариса Михайлівна (UA), Гуч Алла Олексіївна (UA), Власенко Олена Анатоліївна (UA), Боброва Алла Олегівна (UA); З№u2017 00151.заявл. 04.01.2017.
  • ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 101681. СПОСІБ ЕНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ОКЛЮЗІЇ ВІНЦЕВОЇ АРТЕРІЇ. Винахідник: Фуркало Сергій Миколайович (UA); Власенко Олена Анатоліївна (UA); Хасянова Інна Валеріївна (UA); Гиндич Павло Андрійович (UA). З№ u201503074. Заявл. 03.04.2015.
  • ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 99895. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СТЕНОЗУЮЧОГО УРАЖЕННЯ АУТОВЕНОЗНОГО АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТА. Винахідник: Фуркало Сергій Миколайович (UA ); Власенко Олена Анатоліївна (UA ); Хасянова Інна Валеріївна (UA). З№ u201500845. Заявл. 03.02.2015.
  • ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 96703. МПК А 61 В 17/00. СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХИБНОЇ АНЕВРИЗМИ БРАХІОЦЕФАЛЬНОГО СТОВБУРА. Винахідник: Нікульніков Павло Іванович (UA ); Фуркало Сергій Миколайович (UA ); Ратушнюк Андрій Володимирович (UA ); Каширова Олена Володимирівна (UA ); Власенко ОленаАнатоліївна (UA ); Ліскунов Олександр Вікторович (UA ). З№u201410183. Заявл.16.09.2014.
  • ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 89555. МПК А 61 В 10/00. СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ РЕНТГЕНОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АНЕВРИЗМИ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ. Винахідник: Фуркало Сергій Миколайович (UA); Власенко Олена Анатоліївна (UA), Сморжевський Валентин Йосипович (UA); Хасянова Інна Валеріївна (UA), Гомоляко Ірина Володимирівна (UA); Кондратюк Вадим Анатолійович (UA); З№u201313526. Заявл.21.11.2013.
  • ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 78260. МПК А 61 В 17/00. СПОСІБ РЕНТГЕНОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АНЕВРИЗМИ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ / Винахідник: Фуркало Сергій Миколайович (UA); Сморжевський Валентин Йосипович (UA); Кондратюк Вадим Анатолійович (UA); Хасянова Інна Валеріївна (UA); Власенко Олена Анатоліївна (UA). З№u201211121. Заявл.25.09.2012.
  • ПАТЕНТ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ № 78194. МПК А 61 В 17/00. СПОСІБ РЕНТГЕНОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АНЕВРИЗМИ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ / Винахідник: Фуркало Сергій Миколайович (UA); Сморжевський Валентин Йосипович (UA); Кондратюк Вадим Анатолійович (UA); Хасянова Інна Валеріївна (UA); Власенко Олена Анатоліївна (UA).

  Членство в асоціаціях

  • Член міжнародної організації ендоваскулярних хірургів та інтервенційних радіологів.
  • Член асоціації інтервенційних кардіологів України
  • Член асоціації судинних хірургів України.
  • Член Української асоціації васкулярних аномалій.
  • Член Асоціації дитячих лікарів хірургічних спеціальностей.